Trang chủ HVTC   |  Hướng dẫn đăng ký   |  Đăng ký   |  Xem / Sửa thông tin đăng ký   |  Thông báo   |  Quản lý   |   [Đăng nhập]
Thông báo: đã hết thời gian đăng ký xét tuyển trưc tuyến

Thông báo: đã hết thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến, bạn vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện Tài chính hoặc nộp hồ sơ qua bưu điện


Các thông báo khác
• Danh sách thí sinh hồ sơ xét tuyển qua hình thức đăng ký trực tuyến bị lỗi hoặc bị loại hoặc không hợp lệ tính đến hết ngày 14/06/2019 (26/6/2019 16:16:27)
• THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển thẳng học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập bậc THPT năm 2019 hệ đại học chính quy (8/5/2019 10:4:20)
• Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (21/4/2019 22:37:40)
CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH