Đã hết thời gian đăng ký trực tuyến xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2022.
Những thí sinh đã thực hiện đăng ký trực tuyến thành công có thể đăng nhập vào hệ thống để sửa thông tin đăng ký từ 00:00 28/05/2023 đến 23:59 18/06/2023

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086
   E-mail: tuyensinh@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn
  Trang thông tin tuyển sinh HVTC: tuyensinh.hvtc.edu.vn

Phiên bản 2023.01 Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà