Hệ thống đang tạm dừng để xử lý dữ liệu
Bạn vui lòng đăng ký trong khoảng thời gian từ 08:00 đến 17:00 (từ ngày 23/06/2020 đến ngày 30/08/2020)

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 024 3836 2161 | Hotline: 0961 481 086 hoặc 0967 684 086
   E-mail: tuyensinh2020@hvtc.edu.vn | Website HVTC: hvtc.edu.vn
  Trang thông tin tuyển sinh HVTC: tuyensinh.hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà